Մուտքագրել հարց

Մուտքագրել հարց

Դուք կարող եք դիմել «Փաստերի ստուգման հարթակի» թիմին հանրային կարևորություն ներկայացնող յուրաքանչյուր խնդիր ստուգելու հայտով։ Մենք կուսումնասիրենք ձեր հայտը, և եթե դրանում առկա խնդիրը ստուգելու հնարավորություն լինի, կտրամադրենք ձեզ ճշտված տեղեկատվություն՝ հոդվածի տեսքով։

«Փաստերի ստուգման հարթակը» չի անդրադառնում ապագային, գաղտնի տեղեկություններին վերաբերող պնդումներին կամ ոչ ստուգելի հայտարարություններին։ Եթե ձեր ներկայացրած հայտն ընդունվում է «Փաստերի ստուգման հարթակի» թիմի կողմից, ապա համապատասխան համաձայնության դեպքում, ձեր անունը և ազգանունը կարող է հրապարակվել հոդվածում։ Լրացուցիչ հարցերի դեպքում կարող եք կապվել մեզ հետ։