Նոթատետր

Այս բաժնում այն հոդվածներն են, որոնց ստեղծման ընթացքում արված ուսումնասիրությունները փաստերի ստուգման տեսանկյունից էական կամ միանշանակ արդյունքի չեն հանգեցրել։ Այդուհանդերձ, խմբագիրը դրանք հրապարակման արժանի է համարում՝ որոշ ուշագրավ տարրեր հանրությանը ներկայացնելու համար։